___________________________________________________

សារអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធ្វើជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស 

                                    

 

_______________________________________________________

សូមចូលរួមទស្សនាវីដេអូដែលផលិតឡើងដោយក្រសួងផែនការ បង្ហាញពីគំរូនៃសំណួរដែលមន្រ្តីជំរឿនសួរទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។ មន្ត្រីជំរឿននឹងចុះទៅដល់មូលដ្ឋាននៃ រោងចក្រ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន វត្តអារាម និងអាជីវកម្មគ្រប់ខ្នាតទាំងអស់ឱ្យតែមានទីតាំងជាក់លាក់​ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ បញ្ជាក់: រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់មន្រ្តីជំរឿនសាកសួរ នឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់។ សូមអរគុណសម្រាប់ចូលរួមផ្ដល់នូវព័ត៌មានដែលជាក់លាក់ និងពិតប្រាកដដល់មន្រ្តីជំរឿន។     

                                    

____________________________________________________

ក្រសួងផែនការ នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២! ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនេះធ្វើឡើង ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិ និងសម្រេចនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ ២០៣០។ ចំពោះអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មហើយមានទីតាំងជាក់លាក់ សូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះទាំងអស់គ្នា។

    

_________________________________________________

ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (១៥ ដល់ ១៨ កុម្ភៈ) ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម រិន វីរៈ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ
Opening ceremony the training of trainers (15-18 Feb) on Economic Census 2022.
វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ក្រសួងផែនការ
National Institute of Statistics, Ministry of Planning.
-ការចុះសម្ភាសន៍ នឹងចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃ ០១ ដល់ ៣១ មីនា 
-Enumeration will be started from 1 to 31 March.